Multipla skleroza pogosteje prizadene ženske

Multipla skleroza ali MS je relativno redka bolezen, ki pa ima lahko hude posledice. Gre za eno izmed tistih bolezni, o katerih ne vemo veliko, tako da tudi nimamo jasnih dejavnikov tveganja, prognoze in učinkovitega zdravljenja. To pomeni, da je MS zelo nepredvidljiva bolezen, ki jo je treba hitro prepoznati in pravočasno ukrepati.

Čeprav so lahko simptomi precej hudi in bolezen tudi dejansko močno vpliva na živčni sistem človeka, je možno vseeno kakovostno živeti – MS ni smrtna bolezen in ne skrajšuje življenjske dobe, prav tako v večini primerov nima tolikšnega vpliva na vsakdanje življenje, da bi morali povsem ukiniti običajne aktivnosti. Seveda pa ima multipla skleroza na življenje posameznika in njegovih bližnjih še vedno zelo velik vpliv, zato je pomembno, da bolezen poznamo, jo znamo prepoznati in v primeru prvih znakov tudi hitro ukrepamo.

Multipla skleroza se kaže z različnimi simptomi, ki so že sami nekoliko nepredvidljivi. Pojavlja se v tako imenovanih zagonih oziroma izbruhih, med katerimi opažamo nekatere simptome. Gre za motnje živčnega sistema, tako da gre pričakovati kognitivne motnje in motnje zaznavanja – najpogostejši znaki so motnje vida, lahko tudi bolečine v očesih, senzorični simptomi, tudi motorične motnje, bolečine in podobno. Posebej značilna in zelo moteča je utrudljivost, ki lahko močno vpliva na vsakdanje življenje – ta je sicer pogosto prisotna, a ne sovpada nujno z drugimi simptomi, tako da se pogosto tudi ne stopnjuje s stopnjevanjem drugih znakov.

Vzroki za nastanek MS

Multipla skleroza nima točno znanih vzrokov. Gre za avtoimuno bolezen, pri kateri največ težav povzroča odziv imunskega sistema telesa na določene spremembe, v tem primeru na vnetje mielinskih ovojnic živčnih celic. Zakaj pride do takšnega vnetja pa ni znano – ne gre za bakterijsko ali virusno okužbo, prav tako ne poznamo gena, ki bi povzročil nastanek MS. Multipla skleroza je sicer bolj značilna za osebe z imunskimi pomanjkljivostmi, poleg tega poznamo nekatere gene, ki prinašajo povečano tveganje za razvoj bolezni. Poleg tega so prisotni nekateri odzivi na viruse, ki nakazujejo na morebiten vpliv teh vsiljivcev, možni krivci pa so tudi nekateri drugi dejavniki. Zaenkrat velja, da je multipla skleroza pogojena z različnimi faktorji, nemogoče je izluščiti en vzrok ali pa celo skupino tistih, ki z gotovostjo vodijo v razvoj bolezni.

Zdravljenje MS

Multiple skleroze ne moremo zdraviti, lahko pa zdravimo simptome in vplivamo na razvoj bolezni. Simptomatsko zdravljenje je lahko precej učinkovito, saj na ta način omilimo prav tiste simptome, ki so najbolj moteči v vsakdanjem življenju. Predvsem se posvečamo lajšanju utrudljivosti in bolečin.

Ponovitve zagonov multiple skleroze zmanjšujemo in lajšamo z zdravili, ki vplivajo na imunski sistem. Na ta način novih zagonov sicer ni mogoče preprečiti, lahko pa njihovo število in jakost uspešno zmanjšamo, čeprav odzivi tudi v tem primeru niso povsem zanesljivi.

Članki v isti kategoriji:

Scroll to Top
Scroll to Top