Merilne naprave po naročilu za različne potrebe

Različne merilne naprave se danes uporabljajo na primer v avtomobilski industriji, strojništvu, medicini, elektrotehniki, optiki in na področju obnovljivih tehnologij za merjenje najmanjših odstopanj dolžine, oblike ali površine izdelkov ali polizdelkov. Ker ima vsako področje zase svoje lastne karakteristike, velikokrat pridejo v poštev merilne naprave po naročilu.

Medtem ko kontrolne naprave le kontrolirajo kakovost in ustreznost posameznih izdelkov, pa merilne naprave na drugi strani natančno izmerijo željene parametre oziroma dimenzije. Z ročnimi merili je običajno možno izmeriti zgolj eno dimenzijo, medtem ko lahko z merilnimi napravami izmerimo tudi določene celotne sklope meritev.

Izdelava merilnih naprav je zelo zahtevna

Merilne naprave po naročilu omogočajo, da se popolnoma prilagodijo zahtevam kupca oziroma njegovi proizvodni liniji. Na ta način omogočajo meritve in funkcionalne preskuse posameznih karakteristik kot tudi sklopov v zelo hitrem času. Izpopolnjene izvedbe omogočajo celo, da postanejo na nek način kontrolne postaje, ki omogočajo digitalni nabor vseh podatkov.

Merilne naprave

Izdelava merilne naprave po naročilu zahteva veliko tehničnega strokovnega znanja in izkušenj, saj je izjemno pomembna natančnost njene izdelave. Kakršnokoli odstopanje lahko povzroči različne merske napake, ki pa si jih kupec merilne naprave ne sme privoščiti. Sestavni del merilne naprave po naročilu so tudi navodila za rokovanje, ki med drugim zagotavljajo tudi enake pogoje meritev.

Poskrbite za nadzor merilnih naprav

Ena od nalog oddelka za zagotavljanje kakovosti pa je tudi nadzor merilnih naprav. Z njihovo uporabo se njihova zanesljivost manjša, zato je potrebno tudi merilne naprave redno vzdrževati, servisirati in tehnično pregledati.

Tako se običajno točnost merilne naprave omeji na določeno časovno obdobje, pri čemer se omeji tudi veljavnost objavljenih mejnih vrednosti. Pri tem je najbolj pomembno pravočasno odkrivanje tako imenovanih lezenj (časovno pogojene spremembe), na podlagi katerih se merilne naprave uravnajo s postopkom kalibracije. S pravilno izvedeno kalibracijo merilne naprave lahko povečamo storilnost in primerljivost ter kompatibilnost proizvodov.

Merilne naprave, izdelane po naročilu, ponuja tudi podjetje Precisium iz Kranja, ki spada med najboljše proizvajalce tovrstnih izdelkov pri nas.

Članki v isti kategoriji:

Scroll to Top
Scroll to Top