Družinska psihoterapija v pomoč staršem in otrokom

Družinska psihoterapija v pomoč staršem in otrokom

Družinska psihoterapija je neke vrste skupinsko svetovanje, saj so v psihoterapevtski proces običajno vključeni vsi člani družine oziroma tisti člani, ki so se odločili za vključitev v proces.  Terapijo za družine vodi licenciran psihoterapevt, ki je specializiran na področju razreševanja različnih konfliktov in na področju tehnik za izboljšanje komunikacije znotraj družine. 

Svetovanje in terapija za družine se najpogosteje uporabljata za zdravljenje ali podporno zdravljenje posameznikovih težav, ki pa prizadenejo druge člane družine oziroma ustvarijo okolje, v katerem je težje sobivati in komunicirati na zdrav način. Pri tem gre lahko za različne vrste zasvojenosti, depresije in vedenjskih težav, ki so še posebej izrazite pri otrocih in najstnikih. Družinska psihoterapija pa je lahko koristna tudi za razreševanje konfliktov med sorojenci, zakoncema ali starši in otroki. 

Kako poteka proces terapije za družine? 

Terapevt običajno prične s psihoterapevtskim procesom tako, da preko pogovora temeljito razišče družinsko anamnezo, pri tem pa lahko postavlja vprašanja o razširjeni družini, ki predstavlja pomemben del življenja staršev in otrok. To so lahko stari starši, tete, strici in bratranci. Družinska psihoterapija se nadaljuje z vprašanji terapevta o strukturi družine, načinih sporazumevanja, zgodovini telesnih ali duševnih bolezni ter o kakovosti odnosov med vsakim družinskim članom posebej. 

Poleg tega bo psihoterapevt želel vedeti in spoznati podrobne informacije o težavah, s katerimi se srečuje družina in katere so tiste težave, ki so člane pripeljale na terapijo. Svetovalec bo ves ta čas tudi opazoval interakcijo in komunikacijo med posameznimi člani družine. Le s podrobnim poznavanjem situacije, lahko terapevt učinkovito pomaga družini v stiski. 

Kakšne rezultate prinaša svetovanje za družine? 

Psihoterapevtski proces, v katerega so vključeni tako starši kot otroci, prinaša rezultate na številnih področjih. Rezultati pa so odvisni tudi od znanja in izkušenj terapevta, od motiviranosti in aktivnosti vseh članov družine ter od dolžine trajanja celotnega procesa. 

  • Starši in otroci bodo spoznali svoje prednosti in slabosti. 
  • Naučili se bodo boljših načinov za izražanje čustev in načinov za reševanje težav. 
  • Med seboj se bodo lažje pogovarjali o svojih občutkih. 
  • Boljša komunikacija med starši in otroci. 

V kakovosten in varen psihoterapevtski proces se lahko vključite v Psihovital centru za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje, ki se nahaja v Mariboru. Družinska psihoterapija se tu izvaja pod vodstvom priznane terapevtke dr. Maje Kus Ambrož. 

V isti kategoriji:

COMMENTS